Přeskočit na hlavní obsah

Na začátku byl Velký třesk

Albert Einstein by nestihl ani mrknout – Velký třesk (Big Bang) se odehrál asi před 13,8 miliardami let v nepatrném zlomku sekundy, během kterého odstartoval vznik vesmíru jak jej známe...

Velký třesk = začátek rozpínání vesmíru

Co bylo před Velkým třeskem?


Na základě faktu, že se náš vesmír rozpíná, předpokládáme že před Velkým třeskem se veškerá hmota a energie vesmíru koncentrovala v jednom nesmírně maličkém bodě – menším než jádro atomu.

Hustota tohoto vesmírného zárodečného bodu (a zakřivenosti časoprostoru) byla nekonečná a neplatili v něm známé fyzikální zákony (singularita). Neexistoval čas, dokonce ani prostor, hmota či energie v podobě jak je známe.

Následky Velkého třesku (kliknutím zvětšit).

Rozpínání vesmíru


Vesmírné síly stlačené, vařící a bouřící v této nepatrné „tečce“ dosahující teploty mnoho miliard stupňů Celsia, z neznámého důvodu již nebylo možné udržet v tomto stavu. Začali se rozpínat neuvěřitelnou rychlostí, zpočátku dokonce vyšší než je rychlost světla (inflace).

Prudce se všemi směry rozpínající, právě vzniklý vesmír se ihned začíná ochlazovat – o miliardy stupňů Celsia už v první miliardtině sekundy. Vlastně se nerozpíná do okolí (žádné neexistuje), ale rozpíná se „sám o sobě“.

Nepodobá se na dnešní vesmír – je stále ještě malý, nesmírně žhavý a nekonečně hustý. Neobsahuje zatím žádné galaxie, hvězdy a dokonce ani atomy. To se však má brzy změnit.

Hmota a energie jsou v tomto vesmíru ještě nerozlišitelné, pevně provázané dohromady. Z původní jednotné vesmírné supersíly se odděluje gravitace. Vzniká také elektroslabá síla a silná jaderná síla. Tak vznikly 4 nám dobře známé fyzikální síly:

 • gravitační síla,
 • silná jaderná síla,
 • elektroslabá síla (rozpadá se na slabou jadernou sílu a elektromagnetickou sílu).

Od kvarků až po prvé atomy


Mezitím ve stejném vesmíru :) v rozpínající se směsi hmoty a energie vznikají elementární částice a antičástice. První částice – kvarky, elektrony atd. se srážejí se svými antičásticemi (antikvarky, pozitrony atd.) a anihilují.

Do prostoru se přitom uvolňují fotony ( „částice světla“), mnoho fotonů. Přesto je tehdejší čerstvě zrozený vesmír tmavý a neprůhledný – je příliš hustý.

Ještě uplynulo jen 0,0000001 sekundy (v momentě Velkého třesku vznikl i čas), ale teplota rozpínajícího se vesmíru stihla klesnout na 10 000 000 000 000 ° C a vesmír se nadále ochlazuje. I díky tomu se mohou kvarky začít úspěšně spojovat a vytvářet těžší částice – protony a neutrony.

 • Už v první sekundě své existence dosáhl rozpínající se, chladnoucí vesmír velikost několika světelných let. Asi jak z planety Země na nejbližší hvězdu Proximu Centauri.

Pár minut po Velkém třesku teplota vesmíru dosahuje už „jen“ 1 miliardu stupňů Celsia. Při srážkách divoce vířících protonů a elektronů vznikají jadernou fúzí prvé jádra jednoduchých atomů – vodíku a hélia.

Nyní už rozpínající se vesmír – vyplněný horkou plazmou tvořenou atomovými jádry a volnými elektrony, ve které bloudí uvězněny fotony, při srážkách donekonečna pohlcované a vyzařované – chladně stále pomaleji.

Zatímco klesla teplota vesmíru na 3 000 ° C, prošlo od Velkého třesku cca 377 000 let. Při takové „nízké“ teplotě si mohli atomová jádra z okolního prostoru odchytávat a „přivlastňovat“ volné elektrony. Tehdy vznikaly první stabilní atomy vodíku, hélia a deuteria (rekombinace).

Osvobozené fotony se mohli volně rozletět prostorem. Potrvá však ještě 200 milionů let (od Velkého třesku), než vesmír zažehne první hvězdy.

Doporučená a/nebo použitá literatura a jiné zdroje:


 • BAKER Joanne: Vesmír 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať. Bratislava, SLOVART 2016.
 • LESCH Harald – ZAUN Harald: Nejkratší dějiny života ve vesmíru. Praha, Albatros 2011.
 • Kolektív autorov: Od Veľkého tresku k človeku. Ilustrované dejiny sveta. Bratislava, Gemini 1993.
 • GILLILAND Ben: Ako vybudovať vesmír. Od Veľkého tresku po koniec vesmíru. Bratislava, Ikar 2015.
 • TWEED Matt: Kompaktní vesmír. Cesta prostorem a časem. Praha, nakladatelství Dokořán 2017.
 • Kolektív autorov: Velké dějiny: Od Velkého třesku po současnost. Praha, Euromedia Group – Knižní klub 2017.
 • LESCH Harald – ZAUN Harald: Nejkratší dějiny života ve vesmíru. Praha, Albatros 2011.
 • HAWKING Stephen – MLODINOW Leonard: Ešte stručnejšia história času. Bratislava, SLOVART 2006.
 • TYSON, Neil deGrasse: Astrofyzika pre zaneprázdnených. Bratislava, Tatran 2018.
 • CLARK Stuart: Velké otázky: Vesmír. Praha, Euromedia Group – Knižní klub, 2013.
 • FERRIS Timothy: Zpráva o stavu vesmíru. Praha, Aurora 2000.
 • Kolektív autorov: Velké dějiny: Od Velkého třesku po současnost. Praha, Euromedia Group – Knižní klub 2017.
 • JACKSON Tom: Fyzika – 100 objevů které změnili historii. Praha, Slovart 2014.
 • CHOWN Marcus - SCHILLING Govert: Vesmír v tweetech. Velké myšlenky a jejich stručná objasnění. Zlín, nakladatelství Kniha Zlín 2012.
 • http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/894-ctyri-silove-interakce-v-prehledu
 • Velký třesk – Wikipedie
 • Vznik a vývoj vesmíru – Wikipedia
 • Big Bang – Encyclopedia Brittanica
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri
 • https://www.astro.cz/
 • http://www.astronomie.cz/

© Roman Plencner
Nejsem astronom, astrofyzik ani matematik. Jenom obdivuji jejich práci, a dílo Stvořitele :)
Kopírování a publikování obsahu z Blogikon.cz není dovoleno.Těším se na vaše komentáře | Zásady zpracování osobních údajů

Komentáře

 1. Čas nevznikl v okamžiku Velkého třesku. Vznikl až v následujícím mikrozlomku sekundy.

  OdpovědětSmazat

Okomentovat