Přeskočit na hlavní obsah

Na začátku byl Velký třesk

Albert Einstein by nestihl ani mrknout – Velký třesk (Big Bang) se odehrál asi před 13,7 miliardami let v nepatrném zlomku sekundy, během kterého odstartoval vznik vesmíru jak jej známe...

Velký třesk = začátek rozpínání vesmíru

Co bylo před Velkým třeskem?


Na základě faktu, že se náš vesmír rozpíná, předpokládáme že před Velkým třeskem se veškerá hmota a energie vesmíru koncentrovala v jednom nesmírně maličkém bodě – menším než jádro atomu.

Hustota tohoto vesmírného zárodečného bodu (a zakřivenosti časoprostoru) byla nekonečná a neplatili v něm známé fyzikální zákony (singularita). Neexistoval čas, dokonce ani prostor, hmota či energie v podobě jak je známe.

Následky Velkého třesku (kliknutím zvětšit).

Rozpínání vesmíru


Vesmírné síly stlačené, vařící a bouřící v této nepatrné "tečce" dosahující teploty mnoho miliard stupňů Celsia, z neznámého důvodu již nebylo možné udržet v tomto stavu. Začali se rozpínat neuvěřitelnou rychlostí, zpočátku dokonce vyšší než je rychlost světla (inflace).

Prudce se všemi směry rozpínající, právě vzniklý vesmír se ihned začíná ochlazovat – o miliardy stupňů Celsia už v první miliardtině sekundy. Vlastně se nerozpíná do okolí (žádné neexistuje), ale rozpíná se "sám o sobě".

Nepodobá se na dnešní vesmír – je stále ještě malý, nesmírně žhavý a nekonečně hustý. Neobsahuje zatím žádné galaxie, hvězdy a dokonce ani atomy. To se však má brzy změnit.

Hmota a energie jsou v tomto vesmíru ještě nerozlišitelné, pevně provázané dohromady. Z původní jednotné vesmírné supersíly se odděluje gravitace. Vzniká také elektroslabá síla a silná jaderná síla. Tak vznikly 4 nám dobře známé fyzikální síly:

 • gravitační síla,
 • silná jaderná síla,
 • elektroslabá síla (rozpadá se na slabou jadernou sílu a elektromagnetickou sílu).

Od kvarků až po prvé atomy


Mezitím ve stejném vesmíru :) v rozpínající se směsi hmoty a energie vznikají elementární částice a antičástice. První částice – kvarky, elektrony atd. se srážejí se svými antičásticemi (antikvarky, pozitrony atd.) a anihilují.

Do prostoru se přitom uvolňují fotony ( "částice světla"), mnoho fotonů. Přesto je tehdejší čerstvě zrozený vesmír tmavý a neprůhledný – je příliš hustý.

Ještě uplynulo jen 0,0000001 sekundy (v momentě Velkého třesku vznikl i čas), ale teplota rozpínajícího se vesmíru stihla klesnout na 10 000 000 000 000 ° C a vesmír se nadále ochlazuje. I díky tomu se mohou kvarky začít úspěšně spojovat a vytvářet těžší částice – protony a neutrony.

 • Už v první sekundě své existence dosáhl rozpínající se, chladnoucí vesmír velikost několika světelných let. Asi jak z planety Země na nejbližší hvězdu Proximu Centauri.

Pár minut po Velkém třesku teplota vesmíru dosahuje už "jen" 1 miliardu stupňů Celsia. Při srážkách divoce vířících protonů a elektronů vznikají jadernou fúzí prvé jádra jednoduchých atomů – vodíku a hélia.

Nyní už rozpínající se vesmír – vyplněný horkou plazmou tvořenou atomovými jádry a volnými elektrony, ve které bloudí uvězněny fotony, při srážkách donekonečna pohlcované a vyzařované – chladně stále pomaleji.

Zatímco klesla teplota vesmíru na 3 000 ° C, prošlo od Velkého třesku cca 377 000 let. Při takové "nízké" teplotě si mohli atomová jádra z okolního prostoru odchytávat a "přivlastňovat" volné elektrony. Tehdy vznikaly první stabilní atomy vodíku, hélia a deuteria (rekombinace).

Osvobozeny fotony se mohli volně rozletět prostorem, který už nebyl naplněn plazmou. Potrvá však ještě 200 milionů let (od Velkého třesku), než dosud temný vesmír zažehne první hvězdy.

Doporučená a/nebo použitá literatura a jiné zdroje:


 • BAKER Joanne: Vesmír 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať. Bratislava, SLOVART 2016.
 • LESCH Harald – ZAUN Harald: Nejkratší dějiny života ve vesmíru. Praha, Albatros 2011.
 • Kolektív autorov: Od Veľkého tresku k človeku. Ilustrované dejiny sveta. Bratislava, Gemini 1993.
 • GILLILAND Ben: Ako vybudovať vesmír. Od Veľkého tresku po koniec vesmíru. Bratislava, Ikar 2015.
 • TWEED Matt: Kompaktní vesmír. Cesta prostorem a časem. Praha, nakladatelství Dokořán 2017.
 • Kolektív autorov: Velké dějiny: Od Velkého třesku po současnost. Praha, Euromedia Group – Knižní klub 2017.
 • LESCH Harald – ZAUN Harald: Nejkratší dějiny života ve vesmíru. Praha, Albatros 2011.
 • HAWKING Stephen – MLODINOW Leonard: Ešte stručnejšia história času. Bratislava, SLOVART 2006.
 • TYSON, Neil deGrasse: Astrofyzika pre zaneprázdnených. Bratislava, Tatran 2018.
 • CLARK Stuart: Velké otázky: Vesmír. Praha, Euromedia Group – Knižní klub, 2013.
 • FERRIS Timothy: Zpráva o stavu vesmíru. Praha, Aurora 2000.
 • Kolektív autorov: Velké dějiny: Od Velkého třesku po současnost. Praha, Euromedia Group – Knižní klub 2017.
 • JACKSON Tom: Fyzika – 100 objevů které změnili historii. Praha, Slovart 2014.
 • CHOWN Marcus - SCHILLING Govert: Vesmír v tweetech. Velké myšlenky a jejich stručná objasnění. Zlín, nakladatelství Kniha Zlín 2012.
 • http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/894-ctyri-silove-interakce-v-prehledu
 • Velký třesk – Wikipedie
 • Vznik a vývoj vesmíru – Wikipedia
 • Big Bang – Encyclopedia Brittanica
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri
 • https://www.astro.cz/
 • http://www.astronomie.cz/

© Roman Plencner
Nejsem astronom, astrofyzik ani matematik. Jenom obdivuji jejich práci, a dílo Stvořitele :)
Kopírování a publikování obsahu z Blogikon.cz není dovoleno.Těším se na vaše komentáře | Zásady zpracování osobních údajů

Komentáře